21.03.17

Zawarcie umowy przedwstępnej kupna spółki Call Center

Informujemy, że TBC  Investment poprzez swoją spółkę zależną podpisało umowę przedwstępną na zakup 100% udziałów spółki Cotel Sp z o.o. Jest to kolejny krok realizacji strategii rozwoju spółek Call Center Grupy TBC Investment  opierającej się na organicznym wzroście istniejących podmiotów oraz konsolidacji rynku poprzez akwizycje spółek wpisujących się w koncepcje Grupy TBC.

Wróć do wpisów